Rainbow Web Recreation Download For Computer

Rainbow Web Recreation Download For Computer

Rainbow Web Recreation Download For Computer

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ • มีความรับผิดชอบสูง เรากำลังมองหา Graphic Designer 2 ตำแหน่ง • จัดทำเนื้อหาทางกราฟฟิกสำหรับงานคอนเทนต์ต่างๆ • ทำสื่อโฆษณา ออกแบบจัดทำงานกราฟฟิก ที่อาจจะเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดงาน สินค้าต่างๆ

• เข้าใจหลักการของงานบริการ อ่อนน้อม ใจเย็น รู้จักใช้คำพูดให้อลุ่มอล่วย ไม่สร้างความแตกแยก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาขอรับบริการ • สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เล่น • ศึกษาหาข้อมูลของเกมที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้เล่นได้ • ชาย/หญิง สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี • สามารถทำงานเป็นกะได้ • มีใจรักงานให้บริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  • 6 ตุลาคม :37:49 (IP 171.96.240.xxx)
  • ความคิดเห็นที่ 4
  • ความคิดเห็นที่ 3
  • มันสนุกล้นหัว
  • 26 พฤศจิกายน :27:37 (IP 223.206.seventy four.xxx)

• มีหน้าที่ผลักดันสมาชิกภายในทีมให้ทำงานได้ตามแผน และเป้าหมายที่วางไว้ • หากมีวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ • หากสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับเกม ( หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง )

Rainbow Saga อัพแพทช์ใหม่ ดันเจี้ยนชั้นยอด และ พระเจ้า 8 พ ค.นี้

• มีความพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาสำหรับงานฉุกเฉินและสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงหากเร่งด่วน • รับปัญหาจากผู้เล่น และหาวิธีแก้ไขปัญหานั้น

• สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น • สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี • มีความพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาสำหรับงานฉุกเฉินและสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เรากำลังมองหา Game Master 4 ตำแหน่ง • เล่นเกมที่ได้รับมอบหมายจนมีความเข้าใจอย่างดีเยี่ยม

Dmm เตรียมดัน Infinite Stratos จากอนิเมะสุดฮิตสู่เวอร์ชั่นเกมมือถือ

• มีหน้าที่ดูแลและควบคุมการแจกจ่ายงานให้แก่ลูกทีม • มีหน้าที่ผลักดันสมาชิกในทีมให้สามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเกม ( หากมีการศึกษามาในด้านนี้โดยเฉพาะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ) • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ • หากมีความรู้ในด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีหน้าที่เขียนคอนเทนต์ไกด์ และ ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโปรดักได้ • มีหน้าที่ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เล่น • มีหน้าที่ช่วยประสานงานจัดกิจกรรมทั้งในเกม และตามช่องทางต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย • มีหน้าที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นทั้งในเกม และตามช่องทางต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย • มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลตามงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลมาทำรายงาน • รักในงานบริการ สามารถเรียนรู้งานได้ • มีความสามารถในการทำความเข้าใจในตัวเกมที่ได้รับมอบหมาย

• มีความสามารถในการทำความเข้าใจตัวเกมใน ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลี • สามารถใช้งานและมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมตามสายงานได้ ( เช่น Photoshop , Illustrator เป็นต้น) www.gclubgames.com/register/ เรากำลังมองหา Project Planner 2 ตำแหน่ง • มีหน้าที่เป็นหัวเรือในการวางกลยุทธและวางแผนพัฒนาการตลาดของเกมในตลาดของไทย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *